Valberednings sammansättning

Eva Da Silva, smk
Mimmi Rhodin
Filip Yuksel