Styrelsen för Brf Ugglum har följande sammansättning

Ordförande

Bertil Karlsson
Tfn: 0730 825 108

Email:   bertil.kson@gmail.com

Sekreterare

Jacob Steffenburg
Tfn: 0703 722 595

Email:   jacobsteffenburg9@gmail.com

Kassör

Peter Tiedemann
Tfn: 0737 691 977

Email:   petomim@hotmail.com

Suppleanter

Kirsi Wilhelmson
Håkan Söderberg

Revisor
Ordinarie: Marie Rönngård
Suppleant: Marie Spångberg